Privacy statement

Ad van Geloven B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna: Van Geloven) respecteren de privacy van alle bezoekers van deze site. Van Geloven zal elke persoonlijke informatie die u verschaft op een vertrouwelijke manier behandelen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website is:
Ad van Geloven B.V.
Kraaivenstraat 1
5048 AB Tilburg Chamber of Commerce / KvK 18012279

Voor vragen omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk via onderstaande wegen:

Per email: info@vangeloven.com
Per telefoon: 013-4640680 ct. p/m, plus de kosten van het eventuele gebruik van een mobiele telefoon
Per brief: Klantenservice, p/a Postbus 5047, 5004 EA Tilburg

 

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden expliciet gebruikt voor het doel, waarvoor deze zijn verzameld. Persoonsgegevens die verzameld worden naar aanleiding van een vrijwillige invulling van contactformulieren op de website worden bewaard, zolang dit nodig is voor de beantwoording van de vraag. Dit geldt ook voor vragen die u ons stuurt via de mail.

Manier waarop informatie gebruikt wordt

Buiten informatie die u vrijwillig aan ons doorstuurt, worden uw algemene bezoekgegevens bijgehouden. Uw bezoekgegevens en klikgedrag worden geregistreerd en worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. De verzamelde informatie kan ook voor analytische doeleinden gebruikt worden. Google Analytics wordt hiervoor gebruikt. Het privacy beleid van Google Analytics kan hiervoor geraadpleegd worden.

Nieuwsbrief

Uw email kan met uw toestemming worden toegevoegd aan de lijst van abonnees voor de nieuwsbrief. Met deze brief willen wij klanten en geïnteresseerden informeren over onze producten en aanbiedingen. De nieuwsbrief bevat een link waarmee u op verzoek van de lijst van abonnees kan worden afgehaald. Uw emailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Recht van inzage/ correctie/ verwijdering

Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Deze persoonsgegevens kunt u ook met een schriftelijk verzoek verbeteren en of verwijderen indien de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevat.

Beveiligingsmaatregelen

Als Van Geloven uw gegevens verwerkt via deze website, worden coderingstechnologieën gebruikt, die erkend worden als gangbare standaard. Als Van Geloven bepaalde kritische informatie ontvangt of overdraagt, zoals financiële informatie, wordt een beveiligde server gebruikt. Van Geloven heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging van gegevens, welke wij ontvangen op onze site, te voorkomen.

Cookie Gebruik

Om onze dienstverlening te optimaliseren en onze website te kunnen verbeteren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Bij een volgend bezoek aan de website wordt dit bestand weer opgehaald. Cookies houden sporen bij van de bezochte website en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van Van Geloven worden doorgegeven. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden en wordt ook niet breed verspreid binnen de organisatie.

Onze website maakt met uw toestemming gebruik van sessie cookies en tracking cookies. Dit wordt gedaan om uw bezoek aan de website bij te houden. De sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd, zodra u uw webbrowser hebt afgesloten. De sessie cookies worden slechts gebruikt om het navigeren op de website voor de bezoekers te vergemakkelijken en optimaliseren.

De tracking cookies geven ons informatie, die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van onze dienstverlening en voor de opbouw van een profiel van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd door middel van vergelijkbare informatie via uw bezoeken aan websites uit ons netwerk. Het door deze website(s) opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere.

Wijzigingen

Van Geloven behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels, meer in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de website vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacy Statement